Kontakt

Henvendelser bedes rettet til Det Systemiske Risikoråds sekretariat på e-mailadressen  mail@risikoraad.dk.