Den kontracykliske kapitalbuffer

Det Systemiske Risikoråd, har til opgave at identificere og overvåge systemiske finansielle risici i Danmark. For at reducere eller forebygge opbygningen af sådanne risici, kan Rådet bl.a. komme med henstillinger om tiltag på det finansielle område. Et konkret tiltag, som Rådet kan henstille om, er den kontracykliske kapitalbuffer. Det er et såkaldt makroprudentielt instrument, der kan indføres i perioder med bl.a. meget høj kreditvækst. Når bufferen indføres, vil kravet til institutternes kapitalisering øges. Rådet vil løbende vurdere niveauet for buffersatsen.

Læs mere om den kontracykliske kapitalbuffer på undersiderne om Danmark og Færøerne og Grønland samt i notatet om rådets tilgang til at vurdere buffersatsen.