Den kontracykliske kapitalbuffer i Danmark

Den kontracykliske kapitalbuffer kan indføres, når systemiske risici stiger. Det er typisk i perioder med meget høj kreditvækst. Når bufferen indføres, vil kravet til institutternes kapitalisering øges.

Formålet med bufferen er at forbedre muligheden for, at kreditinstitutterne opretholder en passende kreditgivning i perioder med stress i det finansielle system. Bufferen bør ikke betragtes som et instrument til at påvirke konjunkturerne, men først og fremmest som et instrument til at gøre institutterne mere modstandsdygtige. Hvis det finansielle system udsættes for stress, kan bufferkravet reduceres, og institutterne kan anvende kapitalen til bl.a. at absorbere tab.

Det Systemiske Risikoråd vil løbende vurdere niveauet for buffersatsen. Ved ændringer af buffersatsen vil Rådet offentliggøre en henstilling rettet til erhvervsministeren. Det er ministeren, som er ansvarlig for den kvartalsvise fastsættelse af buffersatsen i Danmark.

Data bag hovedindikatorerne, som Rådet ser på i sin vurdering af buffersatsen, offentliggøres hvert kvartal. Udover hovedindikatorerne inddrager Rådet også anden information i sine overvejelser, herunder andre indikatorer og andre politiktiltag. Rådets tilgang til at vurdere buffersatsen er beskrevet her.