Meddelelser

Det Systemiske Risikoråd, Rådet, udsender meddelelser i form af pressemeddelelser, observationer, advarsler og henstillinger. Observationer, advarsler og henstillinger vil som udgangspunkt blive offentliggjort, medmindre der er særlige hensyn til fx den finansielle stabilitet. Hvis en modtager af en advarsel eller henstilling er forpligtet til at afgive en redegørelse, der adresserer advarslen eller henstillingen, vil redegørelsen også blive offentliggjort, medmindre der er særlige hensyn, som kræver fortrolighed.  

Seneste meddelelser

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 20-06-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, det analytiske grundlag for fastsættelsen af en kontracyklisk kapitalbuffer og andre relevante emner.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 27-03-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit femte møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold og andre relevante emner samt vurderede opfølgningen på Rådets henstilling om indfasning af kapitalkravslovgivning samlet set.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 06-01-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit fjerde møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, fulgte op på Rådets henstilling fra juni 2013 og diskuterede relevante emner i forbindelse med høringer.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 26-09-2013Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit tredje møde. På mødet drøftede Rådet den aktuelle situation og mulige risici for den finansielle stabilitet. Rådet diskuterede også andre makroprudentielle emner.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 24-06-2013Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit andet møde. På mødet drøftede Rådet den aktuelle situation og risici for den finansielle stabilitet. Rådet drøftede også andre makroprudentielle emner. Rådet vedtog en henstilling om indfasning af...

 • Henstilling om indfasning af kapitalkravslovgivning i Danmark

  Publiceret 24-06-2013Henstillinger

  Det Systemiske Risikoråd retter henstilling til regeringen om implementering af anbefalingerne fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter og kapital- og likviditetskravene i den kommende europæiske kapitalkravslovgivning

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 08-04-2013Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit første møde. På mødet drøftede Rådet den aktuelle situation og risici for den finansielle stabilitet.