Om initiativer målrettet ejendomsmarkedet

Rådet har igangsat et arbejde, der skal afdække, om og hvornår der bør tages initiativer, og hvordan det i givet fald gøres mest hensigtsmæssigt. Rådet har offentliggjort et diskussionspapir, modtaget skriftlige kommentarer og afholdt en konference om emnet.

Rådet arbejder videre med initiativer målrettet ejendomsmarkedet

Rådet opsummerede i pressemeddelelsen fra mødet 13. december 2016 nogle af hovedkonklusionerne fra de modtagne indlæg i forbindelse med Rådets konference og de skriftlige kommentarer til Rådets diskussionpapir om mulige initiativer målrettet ejendomsmarkedet. Læs pressemeddelelsen her.

Konference og skriftlige kommentarer

Programmet fra konferencen kan downloades her.

09.30:

Registrering og kaffe

10.00:

 Velkomst ved Lars Rohde, Nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank

Session 1: Indikatorer for systemiske risici på ejendomsmarkedet

10.05:

Paneldebat om indikatorer

 • Jesper Rangvid, professor, Copenhagen Business School, (Ordstyrer)
 • Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet
 • Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom, Nordea
 • Curt Liliegreen, direktør, Boligøkonomisk Videncente
 • Ulrik Nødgaard, direktør, Finansrådet
 • Michael Møller, professor, Copenhagen Business School
 • Benny Engelbrecht, MF, Socialdemokratiet

11.25:

Jon Cunliffe, Deputy Governor, Bank of England:

Lessons from selecting indicators – the UK experience

12.05:

Frokost

Session 2: Instrumenter vedrørende ejendomsmarkedet

13.00:

Erlend Nier, Deputy Division Chief, IMF

The usefulness of macro-prudential policy

13.40:

Paneldebat om instrumenter

 • Bo Lidegaard, tidl. ansvarshavende chefredaktør for Politiken, (Ordstyrer)
 • Morten Skak, lektor, Syddansk universitet
 • Ane Arnth Jensen, direktør, Realkreditrådet
 • Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet
 • Christian Hillingsøe Heinig, cheføkonom, Realkredit Danmark
 • Kerstin Hallsten, Senior Adviser, Sveriges Riksbank

15.00 :

Afrunding ved Lars Rohde

Skriftlige kommentarer til diskussionspapiret