Om observationer

En observation indebærer, at der efter Det Systemiske Risikoråds opfattelse vurderes at være en risiko for opbygningen af systemiske finansielle risici, som bør følges nøjere. Observationer er ikke nødvendigvis rettet mod specifikke offentlige myndigheder og udløser ikke en handlepligt hos modtagerne.

Observationer

  • Lave renter og opbygning af systemiske risici

    Publiceret 27-03-2015Observationer

    Det Systemiske Risikoråd observerer, at forudsætningerne for hurtig opbygning af systemiske finansielle risici er til stede med de ekstraordinært lave renter, særligt hvis de indlejres i forventningerne hos låntagere og kreditinstitutter.

  • Lave renter og opbygning af systemiske risici

    Publiceret 30-09-2014Observationer

    Det Systemiske Risikoråd observerer, at en længere periode med lave renter, særligt i kombination med en konjunkturopgang, kan indebære en risiko for opbygning af systemiske finansielle risici.