• Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 18-12-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit ottende møde. Rådet anbefaler, at satsen for den kontracykliske kapitalbuffer sættes til 0 pct. Rådet ser ikke tegn på opbygning af systemiske risici på nuværende tidspunkt. Rådets observation om lave renter...

 • Lave renter og opbygning af systemiske risici

  Publiceret 30-09-2014Observationer

  Det Systemiske Risikoråd observerer, at en længere periode med lave renter, særligt i kombination med en konjunkturopgang, kan indebære en risiko for opbygning af systemiske finansielle risici.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 30-09-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd (Rådet) har afholdt sit syvende møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, lånevilkår for husholdninger og andre relevante emner. Rådet vedtog en observation om lave renter og opbygning af systemiske risici. Rådet...

 • Henstilling om begrænsning af afdragsfrihed på realkreditlån

  Publiceret 30-09-2014Henstillinger

  Det Systemiske Risikoråd retter henstilling til regeringen om, at den sikrer, at der indføres en begrænsning på realkreditinstitutters afdragsfrie boliglån ved høje belåningsniveauer.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 20-06-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, det analytiske grundlag for fastsættelsen af en kontracyklisk kapitalbuffer og andre relevante emner.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 27-03-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit femte møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold og andre relevante emner samt vurderede opfølgningen på Rådets henstilling om indfasning af kapitalkravslovgivning samlet set.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 06-01-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit fjerde møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, fulgte op på Rådets henstilling fra juni 2013 og diskuterede relevante emner i forbindelse med høringer.

 

Søg i nyheder