• Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 14-12-2016Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 16. møde. Risikoen for pludselige ændringer i opfattelsen af risici og dermed kraftige fald i aktivpriserne er øget. Rådet arbejder videre med initiativer målrettet ejendomsmarkedet med input fra svar på...

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 14-12-2016Press releases

  The Systemic Risk Council has held its sixteenth meeting. The risk of sudden changes in risk perception leading to substantial falls in asset prices has increased. The Council continues to work on initiatives targeting the property market with inputs...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 21-09-2016Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 15. møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici eller i renteniveauet kan fortsat medføre kraftige fald i aktivpriserne, herunder ejendomspriserne. Rådet har offentliggjort et diskussionspapir om...

 • Advarsel om opbygning af systemiske finansielle risici på Færøerne

  Publiceret 21-09-2016Advarsler

  Det Systemiske Risikoråd advarer erhvervs- og vækstministeren om opbygning af systemiske finansielle risici på Færøerne, som bør overvejes imødegået.

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 21-09-2016Press releases

  The Systemic Risk Council has held its fifteenth meeting. Sudden changes in risk perception or in the level of interest rates may still lead to significant falls in asset prices, including property prices. The Council has published a discussion paper...

 • Warning about systemic financial risks building up in the Faroe Islands

  Publiceret 21-09-2016Warnings

  The Systemic Risk Council warns the Minister for Business and Growth about systemic financial risks building up in the Faroe Islands.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 21-06-2016Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 14. møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kan fortsat medføre kraftige fald i aktivpriser og brandudsalg. Ejerlejlighedspriser er tæt på toppunktet i 2006.

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 21-06-2016Press releases

  The Systemic Risk Council has held its fourteenth meeting. Sudden changes in risk perception in the financial markets may still lead to significant falls in asset prices and fire sales. Prices of owner-occupied flats are close to the peak in 2006.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 30-03-2016Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit trettende møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kombineret med lav markedslikviditet kan fortsat medføre kraftige fald i aktivpriserne og brandudsalg. Der bør udvises...

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 30-03-2016Press releases

  The Systemic Risk Council has held its thirteenth meeting. Sudden changes in risk perception in the financial markets combined with low market liquidity may still lead to significant falls in asset prices and fire sales. Due caution should be exerted...

 

Søg i nyheder