• Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 19-06-2015Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit tiende møde. Forudsætningerne for hurtig opbygning af systemiske risici er fortsat til stede med de meget lave renter. Rådets observationer om lave renter og opbygning af systemiske risici er stadig aktuelle.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 27-03-2015Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit niende møde. Forudsætningerne for hurtig opbygning af systemiske risici er til stede med de ekstraordinært lave renter. Omstændighederne omkring Rådets observation fra september er skærpede. Rådet vedtog en ny...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 18-12-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit ottende møde. Rådet anbefaler, at satsen for den kontracykliske kapitalbuffer sættes til 0 pct. Rådet ser ikke tegn på opbygning af systemiske risici på nuværende tidspunkt. Rådets observation om lave renter...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 30-09-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd (Rådet) har afholdt sit syvende møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, lånevilkår for husholdninger og andre relevante emner. Rådet vedtog en observation om lave renter og opbygning af systemiske risici. Rådet...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 20-06-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, det analytiske grundlag for fastsættelsen af en kontracyklisk kapitalbuffer og andre relevante emner.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 27-03-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit femte møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold og andre relevante emner samt vurderede opfølgningen på Rådets henstilling om indfasning af kapitalkravslovgivning samlet set.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 06-01-2014Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit fjerde møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, fulgte op på Rådets henstilling fra juni 2013 og diskuterede relevante emner i forbindelse med høringer.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 26-09-2013Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit tredje møde. På mødet drøftede Rådet den aktuelle situation og mulige risici for den finansielle stabilitet. Rådet diskuterede også andre makroprudentielle emner.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 24-06-2013Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit andet møde. På mødet drøftede Rådet den aktuelle situation og risici for den finansielle stabilitet. Rådet drøftede også andre makroprudentielle emner. Rådet vedtog en henstilling om indfasning af...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 08-04-2013Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit første møde. På mødet drøftede Rådet den aktuelle situation og risici for den finansielle stabilitet.

 

Søg i nyheder