Eksempler på systemiske risici

Pant i bolig

Højere boligpriser øger værdien af en banks sikkerheder og reducerer dens risici. Det kan øge bankens appetit på boligudlån. Men når mange bankers appetit på boliglån øges, kan det øge priserne, hvilket igen øger bankernes appetit på udlån. Der kan på den måde skabes en selvforstærkende spiral og evt. en boligboble, som kan være til skade for det finansielle system og for økonomien som helhed på længere sigt. Et muligt indgreb ved markant stigende boligpriser kunne være at kræve højere risikovægte på lån med boligpant, så bankerne i denne situation holder mere kapital, når de giver boliglån.

Indlånsunderskud

I tider med positive økonomiske udsigter er bankerne typisk villige til at låne mere ud. Når udlånet overstiger indlånet, opererer bankerne med et indlånsunderskud og finansierer sig på de finansielle markeder. Det øger bankernes eksponeringer inden for det finansielle system, hvilket kan være en sårbar forretningsmodel i nedgangstider, hvor disse finansieringsmarkeder har tendens til at ”fryse til” som følge af generel usikkerhed om tilstanden i banksektoren og et generelt behov for at nedbringe balancer og reducere risici i krisetider. En sådan udvikling vanskeliggør bankernes finansieringsvilkår, reducerer adgangen til likviditet og øger igen behovet for, at bankerne nedbringer deres balancer. Mulige instrumenter til håndtering heraf kunne fx være at begrænse, hvor meget bankerne må eksponeres mod hinanden, øge risikovægtene på sådanne eksponeringer, eller at indføre konkrete krav om hvor megen likviditet bankerne til hver en tid skal have.