Eksempler på emner for Rådets udtalelser

Rådet kan fx udtale sig om

  • kreditinstitutternes solvensbehov, finansiering og likviditet
  • den modcykliske kapitalbuffer, kapitalbevaringsbufferen og den systemiske risikobuffer
  • identifikation af systemisk vigtige finansielle institutter og fastsættelse af højere kapitalkrav i form af SIFI-buffere
  • risikovægte på eksponeringer til bestemte sektorer
  • grænsen for store engagementer
  • offentliggørelseskrav
  • krav om gearingsmål
  • krav til gennemsigtighed og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med systemiske risici på kapitalmarkederne mv.