2013 - juni

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 24-06-2013
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit andet møde. På mødet drøftede Rådet den aktuelle situation og risici for den finansielle stabilitet. Rådet drøftede ogs..

 • Henstilling om indfasning af kapitalkravslovgivning i Danmark

  Publiceret 24-06-2013
  Henstillinger

  Det Systemiske Risikoråd retter henstilling til regeringen om implementering af anbefalingerne fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter og kapi..

Søg