Det Systemiske Risikoråd

Det Systemiske Risikoråd er et rådgivende organ, som skal forebygge eller reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte hele eller dele af den økonomiske udvikling under pres, som det er set under den seneste finansielle krise.

Rådets arbejde med systemiske risici omfatter tre dele. Rådet overvåger det finansielle system, henstiller om politiktiltag og evaluerer politiktiltag. 

Læs mere

Meddelelser fra Det Systemiske Risikoråd

 • Revideret metode for den kontracykliske kapitalbuffer

  Publiceret 17-11-2017Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har revideret sin metode til vurdering af den kontracykliske kapitalbuffersats. Revisionen skal øge sandsynligheden for rettidig opbygning af bufferen. Rådet finder det vigtigt, at bufferen er bygget op, inden det finansielle...

 • Revised method for the countercyclical capital buffer

  Publiceret 17-11-2017Press releases

  The Systemic Risk Council has revised its method to assess the countercyclical capital buffer rate in order to increase the probability of timely build-up of the buffer. The Council finds it important that the buffer is built up before the financial...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 26-09-2017Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 19. møde. Der er fortsat høj risiko for pludselige ændringer i opfattelsen af risici og dermed kraftige fald i aktivpriserne. Rådet fastholder sin anbefaling om en kontracyklisk kapitalbuffersats på 0 pct. Den...

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 26-09-2017Press releases

  The Systemic Risk Council has held its nineteenth meeting. The risk of sudden changes in risk perception and thus significant falls in asset prices remains high. The Council still advises that the countercyclical capital buffer rate in Denmark is set...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 21-06-2017Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 18. møde. Der er fortsat høj risiko for pludselige ændringer i opfattelsen af risici og dermed kraftige fald i aktivpriserne. Rådet har offentliggjort et temperaturkort for systemiske risici relateret til...

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 21-06-2017Press releases

  The Systemic Risk Council has held its eighteenth meeting. The risk of sudden changes in risk perception and thus significant falls in asset prices is still high. The Council has published a heat map of systemic risks related to the housing market...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 30-03-2017Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 17. møde. Risikoen for pludselige ændringer i opfattelsen af risici og dermed kraftige fald i aktivpriserne er fortsat høj. Rådet har vedtaget en henstilling om begrænsning af risikable låntyper ved høj...

 • Henstilling om begrænsning af risikable låntyper ved høj gældsætning

  Publiceret 30-03-2017Henstillinger

  Det Systemiske Risikoråd retter henstilling til regeringen om begrænsning af risikable låntyper ved høj gældsætning.

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 30-03-2017Press releases

  The Systemic Risk Council has held its seventeenth meeting. The risk of sudden changes in risk perception and thus substantial falls in asset prices is still high. The Council has adopted a recommendation on limiting risky loan types at high levels...

 • Recommendation on limiting risky loan types at high levels of indebtedness

  Publiceret 30-03-2017Recommendations

  The Systemic Risk Council recommends the government to limit housing loans at variable rates or with deferred amortisation if the borrower's total debt is more than four times the borrower's income in Copenhagen and environs and in Aarhus.

Kommende møder

 • 18-12-2017 Møde i Det Systemiske Risikoråd
 • 06-04-2018  Møde i Det Systemiske Risikoråd
 • 25-06-2018  Møde i Det Systemiske Risikoråd
 • 24-09-2018  Møde i Det Systemiske Risikoråd
 • 17-12-2018  Møde i Det Systemiske Risikoråd