Det Systemiske Risikoråd

Det Systemiske Risikoråd er et rådgivende organ, som skal forebygge eller reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte hele eller dele af den økonomiske udvikling under pres, som det er set under den seneste finansielle krise.

Rådets arbejde med systemiske risici omfatter tre dele. Rådet overvåger det finansielle system, henstiller om politiktiltag og evaluerer politiktiltag. 

Læs mere

Aktuelle emner

Ejendomsmarkedet

Udtalelser fra Det Systemiske Risikoråd

 • Advarsel om opbygning af systemiske finansielle risici på Færøerne

  Publiceret 21-09-2016Advarsler

  Det Systemiske Risikoråd advarer erhvervs- og vækstministeren om opbygning af systemiske finansielle risici på Færøerne, som bør overvejes imødegået.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 21-09-2016Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 15. møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici eller i renteniveauet kan fortsat medføre kraftige fald i aktivpriserne, herunder ejendomspriserne. Rådet har offentliggjort et diskussionspapir om...

 • Warning about systemic financial risks building up in the Faroe Islands

  Publiceret 21-09-2016Warnings

  The Systemic Risk Council warns the Minister for Business and Growth about systemic financial risks building up in the Faroe Islands.

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 21-09-2016Press releases

  The Systemic Risk Council has held its fifteenth meeting. Sudden changes in risk perception or in the level of interest rates may still lead to significant falls in asset prices, including property prices. The Council has published a discussion paper...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 21-06-2016Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 14. møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kan fortsat medføre kraftige fald i aktivpriser og brandudsalg. Ejerlejlighedspriser er tæt på toppunktet i 2006.

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 21-06-2016Press releases

  The Systemic Risk Council has held its fourteenth meeting. Sudden changes in risk perception in the financial markets may still lead to significant falls in asset prices and fire sales. Prices of owner-occupied flats are close to the peak in 2006.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 30-03-2016Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit trettende møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kombineret med lav markedslikviditet kan fortsat medføre kraftige fald i aktivpriserne og brandudsalg. Der bør udvises...

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 30-03-2016Press releases

  The Systemic Risk Council has held its thirteenth meeting. Sudden changes in risk perception in the financial markets combined with low market liquidity may still lead to significant falls in asset prices and fire sales. Due caution should be exerted...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 15-12-2015Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit tolvte møde. Rådet vurderer, at det lave renteniveau og prisudviklingen på boligmarkedet fortsat kan føre til opbygning af systemiske risici. Endvidere kan der være systemiske risici forbundet med en pludselig...

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 15-12-2015Press releases

  The Systemic Risk Council has held its twelfth meeting. The Council finds that the low level of interest rates and price developments in the housing market may still lead to the build-up of systemic risks. Furthermore, there may be systemic risks...

Kommende møder

 • 13-12-2016 Møde i Det Systemiske Risikoråd
 • 28-03-2017 Møde i Det Systemiske Risikoråd
 • 20-06-2017 Møde i Det Systemiske Risikoråd
 • 19-09-2017 Møde i Det Systemiske Risikoråd
 • 11-12-2017 Møde i Det Systemiske Risikoråd