Det Systemiske Risikoråd

Det Systemiske Risikoråd er et rådgivende organ, som skal forebygge eller reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte hele eller dele af den økonomiske udvikling under pres, som det er set under den seneste finansielle krise.

Rådets arbejde med systemiske risici omfatter tre dele. Rådet overvåger det finansielle system, henstiller om politiktiltag og evaluerer politiktiltag. 

Læs mere

Udtalelser fra Det Systemiske Risikoråd

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 21-06-2016Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 14. møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kan fortsat medføre kraftige fald i aktivpriser og brandudsalg. Ejerlejlighedspriser er tæt på toppunktet i 2006.

 • Meeting of The Systemic Risk Council

  Publiceret 21-06-2016Press releases

  The Systemic Risk Council has held its fourteenth meeting. Sudden changes in risk perception in the financial markets may still lead to significant falls in asset prices and fire sales. Prices of owner-occupied flats are close to the peak in 2006.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 30-03-2016Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit trettende møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kombineret med lav markedslikviditet kan fortsat medføre kraftige fald i aktivpriserne og brandudsalg. Der bør udvises...

 • Meeting of The Systemic Risk Council

  Publiceret 30-03-2016Press releases

  The Systemic Risk Council has held its thirteenth meeting. Sudden changes in risk perception in the financial markets combined with low market liquidity may still lead to significant falls in asset prices and fire sales. Due caution should be exerted...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 15-12-2015Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit tolvte møde. Rådet vurderer, at det lave renteniveau og prisudviklingen på boligmarkedet fortsat kan føre til opbygning af systemiske risici. Endvidere kan der være systemiske risici forbundet med en pludselig...

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 15-12-2015Press releases

  The Systemic Risk Council has held its twelfth meeting. The Council finds that the low level of interest rates and price developments in the housing market may still lead to the build-up of systemic risks. Furthermore, there may be systemic risks...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 22-09-2015Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit ellevte møde. Rådet vurderer, at der fortsat er grund til at vise agtpågivenhed, da forudsætningerne for hurtig opbygning af systemiske risici er til stede med de meget lave renter. Markedsdata viser, at der...

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 22-09-2015Press releases

  The Systemic Risk Council has held its eleventh meeting. The Council finds that there is still reason to exercise caution, as the conditions for a rapid build-up of systemic risks exist, given the very low interest rates. According to market data,...

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 19-06-2015Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit tiende møde. Forudsætningerne for hurtig opbygning af systemiske risici er fortsat til stede med de meget lave renter. Rådets observationer om lave renter og opbygning af systemiske risici er stadig aktuelle.

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 19-06-2015Press releases

  The Systemic Risk Council has held its tenth meeting. The conditions for a rapid build-up of systemic risks remain in place due to the very low interest rates. The Council's observations about low interest rates and build-up of systemic risks still...

Kommende møder

 • 19-09-2016 Møde i Det Systemiske Risikoråd
 • 13-12-2016 Møde i Det Systemiske Risikoråd