Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

Pressemeddelelse

Opfølgning på erhvervsministerens beslutning om at aktivere en sektorspecifik systemisk buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber

7. juni 2024

Erhvervsministeren offentliggjorde d. 26. april 2024 regeringens beslutning om at følge Rådets henstilling om at aktivere en sektorspecifik buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber med en sats på 7 pct. Rådet vurderer, at erhvervsministerens aktivering af den sektorspecifikke systemiske buffer i tilstrækkeligt omfang adresserer de identificerede systemiske risici.

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse efter 44. møde

9. april 2024

Udviklingen i inflationen og renterne præger risikobilledet. På baggrund af udsigten til lavere inflation forventer markederne mere lempelig pengepolitik i løbet af 2024. Ændring i forventningerne til renteudviklingen medfører dog risiko for en pludselig markedskorrektion. Den høje indtjening i kreditinstitutterne bidrager fortsat til at styrke institutternes robusthed mod potentielle tab.

 

Henstilling

Aktivering af en sektorspecifik systemisk buffer for erhvervseksponeringer mod ejendomsselskaber

3. oktober 2023 

Det Systemiske Risikoråd henstiller til erhvervsministeren, at der aktiveres en sektorspecifik systemisk buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber med en sats på 7 pct.

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Møder i 2024

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

  • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
  • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
  • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
  • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer