Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse efter 45. møde

27. juni 2024

Geopolitiske risici præger risikobilledet, og geopolitiske stød kan medføre, at væksten bliver lavere end forventet. På erhvervsejendomsmarkedet viser erfaringen, at perioder som de senere år med højere renter og afkastkrav fører til faldende ejendomsværdier, hvilket reducerer værdien af den sikkerhed, som ejendomsselskaberne stiller som pant på deres lån.

 

Henstilling

Forhøjelse af den systemiske buffersats på Færøerne

27. juni 2024 

Det Systemiske Risikoråd henstiller til erhvervsministeren, at den systemiske buffersats for eksponeringer på Færøerne øges til 3 pct. fra 1. juli 2025.

Pressemeddelelse

Opfølgning på erhvervsministerens beslutning om at aktivere en sektorspecifik systemisk buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber

7. juni 2024

Erhvervsministeren offentliggjorde d. 26. april 2024 regeringens beslutning om at følge Rådets henstilling om at aktivere en sektorspecifik buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber med en sats på 7 pct. Rådet vurderer, at erhvervsministerens aktivering af den sektorspecifikke systemiske buffer i tilstrækkeligt omfang adresserer de identificerede systemiske risici.

Møder i 2024

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

  • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
  • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
  • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
  • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer