Om henstillinger

Henstillinger indeholder forslag til håndtering af systemiske finansielle risici. Henstillingerne kan fx være rettet mod Finanstilsynet og - hvis det vedrører lovgivning - til regeringen. En henstilling er et konkret forslag om gennemførelsen af et initiativ, der efter Det Systemiske Risikoråds vurdering vil være hensigtsmæssigt for at begrænse eller modvirke identificerede systemiske finansielle risici. Henstillinger kan være rettet mod en eller flere myndigheder, og modtagerne vil inden for en periode på tre måneder være forpligtet til enten at gennemføre henstillingen eller at afgive en redegørelse, hvori det forklares og begrundes, hvorfor en henstilling i givet fald ikke gennemføres. Såfremt der er tale om en fortrolig henstilling, vil baggrunden for i givet fald ikke at følge henstillingen alene stiles til Rådet og ikke offentliggøres.

Seneste henstillinger