Grønland

Det Systemiske Risikoråd kan komme med henstillinger, observationer og advarsler om grønlandske forhold. Repræsentanter for de relevante grønlandske myndigheder kan inviteres til at deltage i Rådets drøftelser som observatører, såfremt Rådets drøftelser vedrører forhold i Grønland

Det Systemiske Risikoråd har til opgave at identificere og overvåge systemiske finansielle risici i Grønland og kan henstille om makroprudentielle tiltag, der vedrører bankerne i Grønland. Henstillinger om sådanne makroprudentielle tiltag i Grønland rettes til erhvervsministeren i Danmark. Erhvervsministeren er ansvarlig for at fastsætte kapitalbufferkrav i Grønland.

Grønland

Baggrund

Dansk finansiel regulering, herunder dansk lovgivning der implementerer EU-direktiver, bliver gennemført for Grønland via anordninger, der kan tage højde for særlige grønlandske forhold.

Anordningen, der sætter reglerne om Det Systemiske Risikoråd i kraft for Grønland, trådte i kraft 1. januar 2016. 

Anordningen, der vedrører fastsættelse af den kontracykliske kapitalbuffer, trådte i kraft 1. januar 2016.

Grønland

Rådet anbefaler en kontracyklisk kapitalbuffer på 0 pct. i Grønland

Rådet drøftede den aktuelle økonomiske og finansielle situation i Grønland. På baggrund af drøftelsen anbefaler Rådet for indeværende, at den kontracykliske kapitalbuffersats for Grøn-land fortsat fastsættes til 0 pct. Repræsentanter fra det grønlandske selvstyre deltog i drøftelsen.

Grønland

Hent data

Det Systemiske Risikoråd, Rådet overvåger opbygningen af systemiske risici i Grønland. Til at vurdere niveauet for den kontracykliske kapitalbuffersats for Grønland tager Rådet udgangspunkt i sin generelle metode for at vurdere buffersatsen, hvor data så vidt muligt replikeres for Grønland. Rådet udgiver løbende et datasæt over de vigtigste tilgængelige indikatorer.