Det Systemiske Risikoråd

Det Systemiske Risikoråd blev nedsat i 2013. Rådet skal adressere systemiske risici på det finansielle område for at forebygge eller reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte hele eller dele af den økonomiske udvikling under pres. Rådet er rådgivende.

Rådets Medlemmer

Rådet består af medlemmer fra Nationalbanken, Finanstilsynet, de økonomiske ministerier og uafhængige eksperter. Formandsposten varetages af formanden for Nationalbankens direktion.

Juridiske rammer for Rådet

De juridiske rammer for Rådets arbejder er fastsat i Lov om finansiel stabilitet og bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd.

Rådets arbejde

Rådets arbejde med systemiske risici omfatter tre overordnede dele. Rådet overvåger det finansielle system, henstiller om politiktiltag og evaluerer politiktiltag. 

Baggrund for etablering af Rådet

Det Systemiske Risikoråd blev nedsat i 2013 på baggrund af bl.a. en henstilling fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici og en rapport fra Udvalget om Struktur for Finansielt Tilsyn i Danmark.