Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

 • Pressemeddelelse

  Pressemeddelelse efter 42. møde

  3. oktober 2023

  Risikoappetitten på de finansielle markeder er steget i lyset af forventninger om en blød økonomisk landing. Risikobilledet præges stadig af høj inflation og højere renter, som sammen med vækstafdæmpningen i dansk økonomi forventes at svække nogle husholdningers og virksomheders robusthed.

  Rådet vurderer, at der fortsat er uadresserede systemiske risici relateret til erhvervsejendomsmarkedet. Under finanskrisen var udlån til ejendomsselskaber et af de områder, hvor tabene var størst, og de nødlidende institutter havde en relativt høj ejendomskoncentration. De aktuelt højere renter bidrager til højere omkostninger i erhvervsejendomssektoren, hvilket øger risikoen for tab på udlån. Rådet henstiller derfor til erhvervsministeren, at der aktiveres en sektorspecifik systemisk buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber med en sats på 7 pct. gældende fra 30. juni 2024.

  Læs pressemeddelelsen her

 • Danmark

  Aktivering af en sektorspecifik systemisk buffer for erhvervseksponeringer mod ejendomsselskaber

  3. oktober 2023 

  Det Systemiske Risikoråd henstiller til erhvervsministeren, at der aktiveres en sektorspecifik systemisk buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber med en sats på 7 pct.

  Læs mere her
   

 • Danmark

  Øget udbredelse af lån med variabel rente og afdragsfrihed bidrager til risikoopbygning

  27. september 2022

  Det Systemiske Risikoråd (Rådet) observerer, at de danske boligejere i stigende grad optager lån med variabel rente og afdragsfrihed. Disse boligejere påtager sig en risiko for, at deres ydelser stiger markant i tilfælde af stigende renter. Dette ville indebære et væsentligt reduceret rådighedsbeløb og øget risiko for misligholdelse af lånet. Udviklingen danner grobund for risikoopbygning og kan øge tab i institutterne ved et konjunkturtilbageslag.

  Rådet har udsendt en observation, som kan læses her.


   

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse efter 42. møde

3. oktober 2023

Risikoappetitten på de finansielle markeder er steget i lyset af forventninger om en blød økonomisk landing. Risikobilledet præges stadig af høj inflation og højere renter, som sammen med vækstafdæmpningen i dansk økonomi forventes at svække nogle husholdningers og virksomheders robusthed.

Rådet vurderer, at der fortsat er uadresserede systemiske risici relateret til erhvervsejendomsmarkedet. Under finanskrisen var udlån til ejendomsselskaber et af de områder, hvor tabene var størst, og de nødlidende institutter havde en relativt høj ejendomskoncentration. De aktuelt højere renter bidrager til højere omkostninger i erhvervsejendomssektoren, hvilket øger risikoen for tab på udlån. Rådet henstiller derfor til erhvervsministeren, at der aktiveres en sektorspecifik systemisk buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber med en sats på 7 pct. gældende fra 30. juni 2024.

 

Henstilling

Aktivering af en sektorspecifik systemisk buffer for erhvervseksponeringer mod ejendomsselskaber

3. oktober 2023 

Det Systemiske Risikoråd henstiller til erhvervsministeren, at der aktiveres en sektorspecifik systemisk buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber med en sats på 7 pct.

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Møder i 2023 og 2024

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer