Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

Møder i 2020

 • Danmark

  Møde i Det Systemiske Risikoråd

  23. juni 2020
  Udbruddet af covid-19 og tiltagene til at håndtere virussen har medført en kraftig og pludselig opbremsning i den økonomiske aktivitet både internationalt og i Danmark. Det fulde omfang af de negative effekter er endnu uvist, og der er risiko for, at den økonomiske tilbagegang bliver både dyb og langvarig. Frigivelsen af den kontracykliske kapitalbuffer giver institutterne mere rum til at opretholde kreditgivningen. Rådet forventer tidligst at henstille om en forhøjelse af bufferen i 2021.
 • Danmark

  Erhvervsministeren frigiver den kontracykliske kapitalbuffer

  12. marts 2020
  Som reaktion på covid-19 besluttede erhvervsministeren den 12. marts 2020 at frigive den kontracykliske kapitalbuffer, så den er nul med øjeblikkelig virkning.

  Læs mere her


   

 • Færøerne

  Henstilling: Midlertidig lettelse af kapitalkrav på Færøerne

  18. marts 2020
  Som reaktion på usikkerheden og udfordringerne forbundet med udbredelsen af covid-19 henstiller Rådet til erhvervsministeren, at den generelle systemiske buffer på Færøerne midlertidigt reduceres til 2 pct. Regeringen har fulgt henstillingen om at suspendere den seneste stigning af den systemiske buffer på Færøerne fra 2 pct. til 3 pct., der trådte i kraft den 1. januar 2020.

  Læs erhvervsministerens svar her

   

 • Færøerne

  Henstilling: Ændring af kriterier for SIFI-udpegning på Færøerne

  4. marts 2020
  Det Systemiske Risikoråd henstiller til regeringen, at der for Færøerne indføres en nedre grænse for, hvornår et kreditinstitut udpeges som et systemisk vigtigt finansielt institut. Systemisk vigtige finansielle institutter, SIFI'er, udpeges i dag på baggrund af forskellige indikatorer, der måler bankens størrelse i forhold til den færøske økonomi og banksektor. 

  4. juni 2020
  Erhvervsministeren har valgt at følge Rådets henstilling.

  Læs erhvervsministerns svar her

Pressemeddelelse

Møde i Det Systemiske Risikoråd

23. juni 2020

Udbruddet af covid-19 og tiltagene til at håndtere virussen har medført en kraftig og pludselig opbremsning i den økonomiske aktivitet både internationalt og i Danmark. Det fulde omfang af de negative effekter er endnu uvist, og der er risiko for, at den økonomiske tilbagegang bliver både dyb og langvarig. Frigivelsen af den kontracykliske kapitalbuffer giver institutterne mere rum til at opretholde kreditgivningen. Rådet forventer tidligst at henstille om en forhøjelse af bufferen i 2021.

Henstilling

Midlertidig lettelse af kapitalkrav på Færøerne

18. marts 2020

Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til erhvervsministeren, at den generelle systemiske buffer på Færøerne midlertidigt reduceres til 2 pct. Rådets henstilling er en reaktion på usikkerheden og udfordringerne forbundet med udbredelsen af covid-19. 

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse om ændring af kriterier for SIFI-udpegning på Færøerne

4. marts 2020

Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til regeringen, at der for Færøerne indføres en nedre grænse for, hvornår et kreditinstitut udpeges som et systemisk vigtigt finansielt institut. Systemisk vigtige finansielle institutter, SIFI'er, udpeges i dag på baggrund af forskellige indikatorer, der måler bankens størrelse i forhold til den færøske økonomi og banksektor. 

Analyse

Ny analyse af krav til de færøske banker

4. marts 2020

Det Systemiske Risikoråd i Danmark har i samarbejde med Føroya Váðaráð, Færøernes Systemiske Risikoråd, udarbejdet en analyse af krav til de færøske banker.

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer