Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

 • Danmark

  Pressemeddelelse efter 41. møde

  13. juni 2023

  Risikobilledet har været præget af uro relateret til problemer i specifikke banker i USA og Europa. Uroen førte bl.a. til stigende fundingomkostninger for danske og udenlandske institutter og meget få nye udstedelser af gældsinstrumenter i markederne. Episoderne understreger, at god risikostyring og en robust forfaldsprofil for institutternes udstedelser er vigtig for den finansielle stabilitet.

  Højere renter og høj inflation præger samtidig risikobilledet og forventes at svække robustheden for nogle boligejere og virksomheder. Risici relaterer sig særligt til erhvervsejendomsmarkedet og højt belånte boligejere med afdragsfrie lån. Rådet vil afdække risici relateret til ejendomsmarkedet nærmere og overveje tiltag, der kan adressere disse risici.

  Læs pressemeddelelsen her

 • Danmark

  Øget udbredelse af lån med variabel rente og afdragsfrihed bidrager til risikoopbygning

  27. september 2022

  Det Systemiske Risikoråd (Rådet) observerer, at de danske boligejere i stigende grad optager lån med variabel rente og afdragsfrihed. Disse boligejere påtager sig en risiko for, at deres ydelser stiger markant i tilfælde af stigende renter. Dette ville indebære et væsentligt reduceret rådighedsbeløb og øget risiko for misligholdelse af lånet. Udviklingen danner grobund for risikoopbygning og kan øge tab i institutterne ved et konjunkturtilbageslag.

  Rådet har udsendt en observation, som kan læses her.

 • Danmark

  Rådet har opdateret sin metode til vurdering af den kontracykliske kapitalbuffersats

  13. juni 2023 

  Det Systemiske Risikoråd, Rådet, har opdateret sit metodenotatet for vurdering af den kontracykliske kapitalbuffer i forbindelse med mødet i Det Systemiske Risikoråd den 12. juni 2023. Opdateringen tydeliggør Rådets praksis ved frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer.

  Læs mere her

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse efter 41. møde

13. juni 2023

Risikobilledet har været præget af uro relateret til problemer i specifikke banker i USA og Europa. Uroen førte bl.a. til stigende fundingomkostninger for danske og udenlandske institutter og meget få nye udstedelser af gældsinstrumenter i markederne. Episoderne understreger, at god risikostyring og en robust forfaldsprofil for institutternes udstedelser er vigtig for den finansielle stabilitet.

Højere renter og høj inflation præger samtidig risikobilledet og forventes at svække robustheden for nogle boligejere og virksomheder. Risici relaterer sig særligt til erhvervsejendomsmarkedet og højt belånte boligejere med afdragsfrie lån. Rådet vil afdække risici relateret til ejendomsmarkedet nærmere og overveje tiltag, der kan adressere disse risici.

Læs pressemeddelelsen her

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Møder i 2023

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer