Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

Møder i 2021

 • Danmark

  Møde i Det Systemiske Risikoråd

  23. marts 2021
  Den aktuelle situation med meget lempelige finansielle forhold, stigende aktivpriser og udsigter til hurtig økonomisk genopretning danner grobund for, at risici bygges op. Rådet forventer at henstille om en forøgelse af den kontracykliske kapitalbuffer i midten af 2021, medmindre der sker en væsentlig opbremsning af risikoopbygningen i det finansielle system, eller økonomien rammes af et nyt negativt stød. Der er ligeledes tegn på risikoopbygning på boligmarkedet, især i København. Rådet ser med stigende bekymring på udviklingen og forventer på sit næste møde at henstille til regeringen om at iværksætte nye tiltag, der kan begrænse risikoopbygningen på boligmarkedet.

   

 • Danmark

  Risikorådet opfordrer danske institutter til at begrænse udbetalinger

  18. december 2020
  ESRB har 18. december 2020 udsendt en ny henstilling til relevante nationale myndigheder om at opfordre finansielle virksomheder til at begrænse udbyttebetalinger, aktietilbagekøb og variabel løn. Henstillingen gælder frem til 30. september 2021 mod tidligere ultimo 2020.  Det Systemiske Risikoråd støtter ESRB's henstilling og opfordrer danske institutter til at begrænse udbetalinger, som udhuler kapitalgrundlaget.


   

 • Danmark

  Erhvervsministeren frigiver den kontracykliske kapitalbuffer

  12. marts 2020
  Som reaktion på covid-19 besluttede erhvervsministeren den 12. marts 2020 at frigive den kontracykliske kapitalbuffer, så den er nul med øjeblikkelig virkning.

  Læs mere her

   

 • Færøerne

  Henstilling: Midlertidig lettelse af kapitalkrav på Færøerne

  18. marts 2020
  Som reaktion på usikkerheden og udfordringerne forbundet med udbredelsen af covid-19 henstiller Rådet til erhvervsministeren, at den generelle systemiske buffer på Færøerne midlertidigt reduceres til 2 pct. Regeringen har fulgt henstillingen om at suspendere den seneste stigning af den systemiske buffer på Færøerne fra 2 pct. til 3 pct., der trådte i kraft den 1. januar 2020.

  Læs erhvervsministerens svar her

   

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse efter 32. møde

23. marts 2021

Den aktuelle situation med meget lempelige finansielle forhold, stigende aktivpriser og udsigter til hurtig økonomisk genopretning danner grobund for, at risici bygges op. Rådet forventer at henstille om en forøgelse af den kontracykliske kapitalbuffer i midten af 2021, medmindre der sker en væsentlig opbremsning af risikoopbygningen i det finansielle system, eller økonomien rammes af et nyt negativt stød. Der er ligeledes tegn på risikoopbygning på boligmarkedet, især i København. Rådet ser med stigende bekymring på udviklingen og forventer på sit næste møde at henstille til regeringen om at iværksætte nye tiltag, der kan begrænse risikoopbygningen på boligmarkedet.

Risikorådet opfordrer danske institutter til at begrænse udbetalinger

18. december 2020

ESRB har 18. december 2020 udsendt en ny henstilling til relevante nationale myndigheder om at opfordre finansielle virksomheder til at begrænse udbyttebetalinger, aktietilbagekøb og variabel løn. Henstillingen gælder frem til 30. september 2021 mod tidligere ultimo 2020.  Det Systemiske Risikoråd støtter ESRB's henstilling og opfordrer danske institutter til at begrænse udbetalinger, som udhuler kapitalgrundlaget.

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer