Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

Møder i 2022

 • Danmark

  Pressemeddelelse efter 38. møde

  27. september 2022

  Risici bygges fortsat op i dele af det finansielle system. Kreditvæksten til erhverv er steget kraftigt, og risikable låntyper vinder frem blandt husholdningerne. Rådet observerer, at øget udbredelse af lån med variabel rente og afdragsfrihed bidrager til risikoopbygning. Der er udsigt til lavere vækst som følge af tiltagende inflation og stigende renter, men kapacitetspresset i dansk økonomi er aktuelt højt med bl.a. et stramt arbejdsmarked. Samtidig har højere volatilitet i de finansielle markeder skabt behov for, at kreditinstitutterne har øget fokus på likviditetsstyring.

  Læs pressemeddelelsen her

 • Danmark

  Øget udbredelse af lån med variabel rente og afdragsfrihed bidrager til risikoopbygning

  27. september 2022

  Det Systemiske Risikoråd (Rådet) observerer, at de danske boligejere i stigende grad optager lån med variabel rente og afdragsfrihed. Disse boligejere påtager sig en risiko for, at deres ydelser stiger markant i tilfælde af stigende renter. Dette ville indebære et væsentligt reduceret rådighedsbeløb og øget risiko for misligholdelse af lånet. Udviklingen danner grobund for risikoopbygning og kan øge tab i institutterne ved et konjunkturtilbageslag.

  Rådet har udsendt en observation, som kan læses her.

 • Danmark

  Forøgelse af den kontracykliske kapitalbuffer

  29. marts 2022 

  Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer forhøjes til en sats på 2,5 pct. fra 31. marts 2023. Rådet vurderer, at der fortsat er risici under opbygning i den finansielle sektor, hvorfor bufferen bør forøges. Som følge af krigen i Ukraine er usikkerheden om den fremadrettede udvikling i økonomien og de finansielle forhold øget. Rådet er parat til at henstille om en reduktion af buffersatsen med øjeblikkelig virkning, hvis der opstår stress i det finansielle system med risiko for en hård opstramning af kreditgivningen til husholdninger og virksomheder.

  Læs mere her
 • Færøerne

  Aktivering af den kontracykliske kapitalbuffer på Færøerne

  14. december 2021
  Det Systemiske Risikoråd henstiller til erhvervsministeren, at der fastsættes en kontracyklisk kapitalbuffersats på Færøerne på 1 pct. fra 31. marts 2023. Det højere kontracykliske kapitalbufferkrav vil træde i kraft 12 måneder efter, at ministeren har annonceret en forhøjelse. Institutterne har således tid til at tilpasse sig. Regeringen er forpligtet til, inden for en periode på tre måneder, enten at følge henstillingen eller at afgive en redegørelse, hvori det forklares og begrundes, hvorfor henstillingen i givet fald ikke følges.

  Erhvervsministeren har den 11. marts 2022 besluttet at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer for Færøerne på 1 pct. for 1. kvartal 2022 med virkning fra den 31. marts 2023.

  Læs mere her
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse efter 38. møde

27. september 2022

Risici bygges fortsat op i dele af det finansielle system. Kreditvæksten til erhverv er steget kraftigt, og risikable låntyper vinder frem blandt husholdningerne. Rådet observerer, at øget udbredelse af lån med variabel rente og afdragsfrihed bidrager til risikoopbygning. Der er udsigt til lavere vækst som følge af tiltagende inflation og stigende renter, men kapacitetspresset i dansk økonomi er aktuelt højt med bl.a. et stramt arbejdsmarked. Samtidig har højere volatilitet i de finansielle markeder skabt behov for, at kreditinstitutterne har øget fokus på likviditetsstyring.

Læs pressemeddelelsen her

Observation

Øget udbredelse af lån med variabel rente og afdragsfrihed bidrager til risikoopbygning

27. september 2022

Det Systemiske Risikoråd (Rådet) observerer, at de danske boligejere i stigende grad optager lån med variabel rente og afdragsfrihed. Disse boligejere påtager sig en risiko for, at deres ydelser stiger markant i tilfælde af stigende renter. Dette ville indebære et væsentligt reduceret rådighedsbeløb og øget risiko for misligholdelse af lånet. Udviklingen danner grobund for risikoopbygning og kan øge tab i institutterne ved et konjunkturtilbageslag.

Rådet har udsendt en observation, som kan læses her.

 

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer