Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse efter 43. møde

12. december 2023

Inflationen er faldet, men kerneinflationen er stadig for høj. Hvis renterne forbliver højere i længere tid, vil det fastholde presset på nogle boligejere og virksomheder. Der er fortsat tegn på en blød økonomisk landing, selvom der stadig er en risiko for en kraftigere økonomisk afmatning. Den høje indtjening i kreditinstitutterne bidrager fortsat til at styrke institutternes robusthed mod kommende tab.

 

Henstilling

Aktivering af en sektorspecifik systemisk buffer for erhvervseksponeringer mod ejendomsselskaber

3. oktober 2023 

Det Systemiske Risikoråd henstiller til erhvervsministeren, at der aktiveres en sektorspecifik systemisk buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber med en sats på 7 pct.

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Møder i 2024

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

  • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
  • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
  • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
  • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer