Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

Møder i 2022

 • Danmark

  Pressemeddelelse efter 36. møde

  29. marts 2022

  Risici bygges fortsat op i det finansielle system. Lave nominelle renter, lempelige finansieringsvilkår, høj risikoappetit og økonomisk vækst danner grobund for, at risici bygges op i det finansielle system. Rådet henstiller derfor til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer øges til 2,5 pct. fra 31. marts 2023. Som følge af krigen i Ukraine er usikkerheden om den fremadrettede udvikling i økonomien og de finansielle forhold øget. Rådet er parat til at henstille om en reduktion af buffersatsen med øjeblikkelig virkning, hvis der opstår stress i det finansielle system med risiko for en hård opstramning af kreditgivningen til husholdninger og virksomheder.

  Læs pressemeddelelsen her

 • Danmark

  Forøgelse af den kontracykliske kapitalbuffer

  29. marts 2022 

  Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer forhøjes til en sats på 2,5 pct. fra 31. marts 2023. Rådet vurderer, at der fortsat er risici under opbygning i den finansielle sektor, hvorfor bufferen bør forøges. Som følge af krigen i Ukraine er usikkerheden om den fremadrettede udvikling i økonomien og de finansielle forhold øget. Rådet er parat til at henstille om en reduktion af buffersatsen med øjeblikkelig virkning, hvis der opstår stress i det finansielle system med risiko for en hård opstramning af kreditgivningen til husholdninger og virksomheder.

  Læs mere her

 • Færøerne

  Aktivering af den kontracykliske kapitalbuffer på Færøerne

  14. december 2021
  Det Systemiske Risikoråd henstiller til erhvervsministeren, at der fastsættes en kontracyklisk kapitalbuffersats på Færøerne på 1 pct. fra 31. marts 2023. Det højere kontracykliske kapitalbufferkrav vil træde i kraft 12 måneder efter, at ministeren har annonceret en forhøjelse. Institutterne har således tid til at tilpasse sig. Regeringen er forpligtet til, inden for en periode på tre måneder, enten at følge henstillingen eller at afgive en redegørelse, hvori det forklares og begrundes, hvorfor henstillingen i givet fald ikke følges.

  Erhvervsministeren har den 11. marts 2022 besluttet at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer for Færøerne på 1 pct. for 1. kvartal 2022 med virkning fra den 31. marts 2023.

  Læs mere her

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse efter 36. møde

29. marts 2022

Risici bygges fortsat op i det finansielle system. Lave nominelle renter, lempelige finansieringsvilkår, høj risikoappetit og økonomisk vækst danner grobund for, at risici bygges op i det finansielle system. Rådet henstiller derfor til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer øges til 2,5 pct. fra 31. marts 2023. 

Læs pressemeddelelse her

Henstillinger

Forøgelse af den kontracykliske kapitalbuffer

29. marts 2022

Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer forhøjes til en sats på 2,5 pct. fra 31. marts 2023. Rådet vurderer, at der fortsat er risici under opbygning i den finansielle sektor, hvorfor bufferen bør forøges.

Som følge af krigen i Ukraine er usikkerheden om den fremadrettede udvikling i økonomien og de finansielle forhold øget. Rådet er parat til at henstille om en reduktion af buffersatsen med øjeblikkelig virkning, hvis der opstår stress i det finansielle system med risiko for en hård opstramning af kreditgivningen til husholdninger og virksomheder.

Læs henstilling her

 

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer