Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

Møder i 2020

 • Danmark

  Møde i Det Systemiske Risikoråd

  28. september 2020
  Realtidsindikatorer for 3. kvartal 2020 peger på bedring af dansk økonomi, men der er fortsat udsigter til en langvarig genopretning.  I lyset af den aktuelle udvikling anbefaler Rådet, at den kontracykliske kapitalbuffer fastholdes på 0 pct. Rådet forventer tidligst at henstille om en forhøjelse af bufferen i 2021. Rådet diskuterede risici på bolig- og erhvervsejendomsmarkedet. Rådet vurderer, at institutternes risikovægte på eksponeringer mod erhvervsejendomsmarkedet er lave. Rådet besluttede ikke at igangsætte yderligere tiltag på området nu. Rådet vil i løbet af 2021 genbesøge emnet med henblik på at iværksætte yderligere initiativer, når den økonomiske udvikling tillader det.

   

 • Danmark

  Erhvervsministeren frigiver den kontracykliske kapitalbuffer

  12. marts 2020
  Som reaktion på covid-19 besluttede erhvervsministeren den 12. marts 2020 at frigive den kontracykliske kapitalbuffer, så den er nul med øjeblikkelig virkning.

  Læs mere her

   

 • Færøerne

  Henstilling: Midlertidig lettelse af kapitalkrav på Færøerne

  18. marts 2020
  Som reaktion på usikkerheden og udfordringerne forbundet med udbredelsen af covid-19 henstiller Rådet til erhvervsministeren, at den generelle systemiske buffer på Færøerne midlertidigt reduceres til 2 pct. Regeringen har fulgt henstillingen om at suspendere den seneste stigning af den systemiske buffer på Færøerne fra 2 pct. til 3 pct., der trådte i kraft den 1. januar 2020.

  Læs erhvervsministerens svar her

   

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse efter 30. møde

28. september 2020

Realtidsindikatorer for 3. kvartal 2020 peger på bedring af dansk økonomi, men der er fortsat udsigter til en langvarig genopretning.  I lyset af den aktuelle udvikling anbefaler Rådet, at den kontracykliske kapitalbuffer fastholdes på 0 pct. Rådet forventer tidligst at henstille om en forhøjelse af bufferen i 2021. Rådet diskuterede risici på bolig- og erhvervsejendomsmarkedet. Rådet vurderer, at institutternes risikovægte på eksponeringer mod erhvervsejendomsmarkedet er lave. Rådet besluttede ikke at igangsætte yderligere tiltag på området nu. Rådet vil i løbet af 2021 genbesøge emnet med henblik på at iværksætte yderligere initiativer, når den økonomiske udvikling tillader det.

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer