Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

Møder i 2021 & 2022

 • Danmark

  Pressemeddelelse efter 34. møde

  28. september 2021
  Den aktuelle situation med meget lempelige finansielle forhold, stigende aktivpriser og kraftig fremgang i den økonomiske aktivitet danner grobund for, at risici bygges op. Rådet forventer at henstille om en forøgelse af den kontracykliske kapitalbuffer til 2,0 pct. i december 2021. Regeringen har valgt ikke at følge Rådets henstilling om at begrænse adgangen til afdragsfrie boliglån i Danmark for nuværende. Regeringens beslutning indebærer, at systemiske risici relateret til afdragsfrihed til højt forgældede boligejere forbliver uadresserede.

  Læs pressemeddelelsen her

 • Danmark

  Opfølgning på henstilling fra Det Systemiske Risikoråd

  28. september 2021
  Det Systemiske Risikoråd, Rådet, offentliggjorde i juni 2021 en henstilling til Regeringen om at begrænse danske boligejeres adgang til afdragsfrie lån mod pant i fast ejendom. Her henstillede Rådet, at afdragsfrie realkreditlån fremadrettet kun kunne bevilges med en belåningsgrad under 60 pct. af boligens værdi.
  Regeringen er forpligtet til inden for tre måneder at gennemføre henstillingen eller redegøre for, hvorfor henstillingen i givet fald ikke gennemføres. Såfremt Rådet vurderer, at opfølgningen ikke i tilstrækkelig grad følger Rådets anbefaling, skal Rådet offentliggøre, hvilke konsekvenser det vurderes at have for systemisk risiko.

  Læs Rådets opfølgning her

 • Danmark

  Begrænsning af mulighed for afdragsfrihed for højt forgældede låntagere

  22. juni 2021 
  Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til regeringen, at den strammer danske boligejeres adgang til afdragsfrie lån mod pant i fast ejendom. Tiltaget indebærer, at danske boligejere ikke kan optage afdragsfrie realkreditlån eller realkreditlignende banklån mod pant i fast ejendom, såfremt boligens belåningsgrad overstiger 60 pct. Lidt under halvdelen af realkreditinstitutternes nyudlån til boligejere med en belåningsgrad over 60 pct. var i 2020 uden afdrag. Initiativet vil indebære, at sådanne boligejere fremadrettet afdrager eller tilpasser det ønskede lånebeløb. Initiativets primære formål er at øge boligejernes – og dansk økonomis – robusthed over for faldende boligpriser, stigende renter og andre negative økonomiske stød, der kan ramme den enkelte boligejer eller dansk økonomi mere generelt.

  Læs mere her

 • Danmark

  Genaktivering af den kontracykliske kapitalbuffer

  22. juni 2021
  Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer genaktiveres, med en sats på 1,0 pct. fra 30. september 2022. Bufferen blev reduceret fra 1,0 til 0,0 pct. i marts 2020 som reaktion på covid-19. Rådet vurderer, at det nu er tid til at genopbygge bufferen.

  Erhvervsministeren har besluttet at følge Rådets henstilling.

  Læs mere her

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse efter 34. møde

28. september 2021

Den aktuelle situation med meget lempelige finansielle forhold, stigende aktivpriser og kraftig fremgang i den økonomiske aktivitet danner grobund for, at risici bygges op. Rådet forventer at henstille om en forøgelse af den kontracykliske kapitalbuffer til 2,0 pct. i december 2021. Regeringen har valgt ikke at følge Rådets henstilling om at begrænse adgangen til afdragsfrie boliglån i Danmark for nuværende. Regeringens beslutning indebærer, at systemiske risici relateret til afdragsfrihed til højt forgældede boligejere forbliver uadresserede.

Opfølgning på risici på boligmarkedet

28. september 2021

Det Systemiske Risikoråd, Rådet, offentliggjorde i juni 2021 en henstilling til Regeringen om at begrænse danske boligejeres adgang til afdragsfrie lån mod pant i fast ejendom. Her henstillede Rådet, at afdragsfrie realkreditlån fremadrettet kun kunne bevilges med en belåningsgrad under 60 pct. af boligens værdi.
Regeringen er forpligtet til inden for tre måneder at gennemføre henstillingen eller redegøre for, hvorfor henstillingen i givet fald ikke gennemføres. Såfremt Rådet vurderer, at opfølgningen ikke i tilstrækkelig grad følger Rådets anbefaling, skal Rådet offentliggøre, hvilke konsekvenser det vurderes at have for systemisk risiko.

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer