Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

Møder i 2022

 • Danmark

  Pressemeddelelse efter 37. møde

  21. juni 2022

  Risikobilledet er i øjeblikket præget af modsatrettede tendenser. På den ene side er der høj aktivitet i dansk økonomi og pres på arbejdsmarkedet. Sammen med fortsat lempelige finansieringsvilkår danner det grobund for yderligere risikoopbygning i det finansielle system. Kreditvæksten til erhverv er således stigende, og boligejerne vælger i højere grad risikable låntyper. På den anden side er der udsigt til lavere vækst og stigende renter som følge af krigen i Ukraine, vedvarende problemer i forsyningskæderne og tiltagende inflation. De vedvarende problemer i forsyningskæderne kan også medføre strukturelle forandringer i økonomien.

  Rådet vurderer hvert kvartal det passende niveau for den kontracykliske kapitalbuffer. Erhvervsministeren har fulgt Rådets henstilling om at hæve buffersatsen til 2,5 pct. fra 31. marts 2023. Rådet finder fortsat denne indfasning hensigtsmæssig. Rådet er parat til at henstille om en reduktion af buffersatsen med øjeblikkelig virkning, hvis der opstår stress i det finansielle system med risiko for en hård opstramning af kreditgivningen til husholdninger og virksomheder.

  Læs pressemeddelelsen her

 • Danmark

  Forøgelse af den kontracykliske kapitalbuffer

  29. marts 2022 

  Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer forhøjes til en sats på 2,5 pct. fra 31. marts 2023. Rådet vurderer, at der fortsat er risici under opbygning i den finansielle sektor, hvorfor bufferen bør forøges. Som følge af krigen i Ukraine er usikkerheden om den fremadrettede udvikling i økonomien og de finansielle forhold øget. Rådet er parat til at henstille om en reduktion af buffersatsen med øjeblikkelig virkning, hvis der opstår stress i det finansielle system med risiko for en hård opstramning af kreditgivningen til husholdninger og virksomheder.

  Læs mere her
 • Færøerne

  Aktivering af den kontracykliske kapitalbuffer på Færøerne

  14. december 2021
  Det Systemiske Risikoråd henstiller til erhvervsministeren, at der fastsættes en kontracyklisk kapitalbuffersats på Færøerne på 1 pct. fra 31. marts 2023. Det højere kontracykliske kapitalbufferkrav vil træde i kraft 12 måneder efter, at ministeren har annonceret en forhøjelse. Institutterne har således tid til at tilpasse sig. Regeringen er forpligtet til, inden for en periode på tre måneder, enten at følge henstillingen eller at afgive en redegørelse, hvori det forklares og begrundes, hvorfor henstillingen i givet fald ikke følges.

  Erhvervsministeren har den 11. marts 2022 besluttet at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer for Færøerne på 1 pct. for 1. kvartal 2022 med virkning fra den 31. marts 2023.

  Læs mere her
Pressemeddelelse

 Pressemeddelelse efter 37. møde

21. juni 2022

Risikobilledet er i øjeblikket præget af modsatrettede tendenser. På den ene side er der høj aktivitet i dansk økonomi og pres på arbejdsmarkedet. Sammen med fortsat lempelige finansieringsvilkår danner det grobund for yderligere risikoopbygning i det finansielle system. Kreditvæksten til erhverv er således stigende, og boligejerne vælger i højere grad risikable låntyper. På den anden side er der udsigt til lavere vækst og stigende renter som følge af krigen i Ukraine, vedvarende problemer i forsyningskæderne og tiltagende inflation. De vedvarende problemer i forsyningskæderne kan også medføre strukturelle forandringer i økonomien.

Rådet vurderer hvert kvartal det passende niveau for den kontracykliske kapitalbuffer. Erhvervsministeren har fulgt Rådets henstilling om at hæve buffersatsen til 2,5 pct. fra 31. marts 2023. Rådet finder fortsat denne indfasning hensigtsmæssig. Rådet er parat til at henstille om en reduktion af buffersatsen med øjeblikkelig virkning, hvis der opstår stress i det finansielle system med risiko for en hård opstramning af kreditgivningen til husholdninger og virksomheder.

Læs pressemeddelelse her

Henstillinger

Forøgelse af den kontracykliske kapitalbuffer

29. marts 2022

Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer forhøjes til en sats på 2,5 pct. fra 31. marts 2023. Rådet vurderer, at der fortsat er risici under opbygning i den finansielle sektor, hvorfor bufferen bør forøges.

Som følge af krigen i Ukraine er usikkerheden om den fremadrettede udvikling i økonomien og de finansielle forhold øget. Rådet er parat til at henstille om en reduktion af buffersatsen med øjeblikkelig virkning, hvis der opstår stress i det finansielle system med risiko for en hård opstramning af kreditgivningen til husholdninger og virksomheder.

Læs henstilling her

 

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer