Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

Kommende møder

AFLYST

Erhvervsministeren frigiver den kontracykliske kapitalbuffer


Som reaktion på covid-19 besluttede erhvervsministeren den 12. marts 2020 at frigive den kontracykliske kapitalbuffer, så den er nul med øjeblikkelig virkning.

Rådet har de seneste år haft fokus på at øge kreditinstitutternes robusthed gennem en gradvis forhøjelse af den kontracykliske kapitalbuffer. Rådets henstillinger om at opbygge bufferen er blevet fulgt af erhvervsministeren. Målet var at have en buffer af en størrelse, der kunne gøre en forskel, når der opstod et behov for at frigive den. Det er derfor i tråd med Rådets tilgang til bufferen, at den blev frigivet som reaktion på usikkerheden efter udbredelsen af covid-19. Frigivelsen af bufferen skal modvirke, at banker og realkreditinstitutter bliver tilbageholdende med at låne ud som følge af utilstrækkelig kapital.

Ifølge lovgivningen er Det Systemiske Risikoråd et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte hele eller dele af den økonomiske udvikling under pres. Rådet skal ifølge lovgivningen ikke forholde sig til krisehåndteringstiltag.

Læs mere her

Midlertidig lettelse af kapitalkrav på Færøerne

18. marts 2020

Som reaktion på usikkerheden og udfordringerne forbundet med udbredelsen af covid-19 henstiller Rådet til erhvervsministeren, at den generelle systemiske buffer på Færøerne midlertidigt reduceres til 2 pct. Regeringen har fulgt henstillingen om at suspendere den seneste stigning af den systemiske buffer på Færøerne fra 2 pct. til 3 pct., der trådte i kraft den 1. januar 2020. Det vil ske med øjeblikkelig virkning.

Læs henstillingen her.
Læs Erhvervsministerens svar her.

Henstilling

Midlertidig lettelse af kapitalkrav på Færøerne

18. marts 2020

Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til erhvervsministeren, at den generelle systemiske buffer på Færøerne midlertidigt reduceres til 2 pct. Rådets henstilling er en reaktion på usikkerheden og udfordringerne forbundet med udbredelsen af covid-19. 

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse om ændring af kriterier for SIFI-udpegning på Færøerne

4. marts 2020

Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til regeringen, at der for Færøerne indføres en nedre grænse for, hvornår et kreditinstitut udpeges som et systemisk vigtigt finansielt institut. Systemisk vigtige finansielle institutter, SIFI'er, udpeges i dag på baggrund af forskellige indikatorer, der måler bankens størrelse i forhold til den færøske økonomi og banksektor. 

Analyse

Ny analyse af krav til de færøske banker

4. marts 2020

Det Systemiske Risikoråd i Danmark har i samarbejde med Føroya Váðaráð, Færøernes Systemiske Risikoråd, udarbejdet en analyse af krav til de færøske banker.

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

  • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
  • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
  • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
  • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer