Om advarsler

En advarsel indebærer, at der efter Det Systemiske Risikoråds opfattelse er klare tegn på opbygning af finansielle risici, der bør overvejes imødegået. Advarsler kan (men behøver ikke) være rettet mod en eller flere myndigheder. Hvis den er specifikt rettet mod en modtager, vil modtagerne inden for en periode på 3 måneder være forpligtet til at afgive en redegørelse, hvori advarslen adresseres, herunder om den giver modtageren anledning til at foretage nærmere vurderinger, gennemføre tiltag eller lignende. Såfremt der er tale om en fortrolig advarsel, vil baggrunden for i givet fald ikke at følge advarslen alene stiles til Rådet og ikke offentliggøres.

Advarsler