Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik beskriver hvordan Det Systemiske Risikoråd indsamler og behandler personoplysninger.

Indholdsfortegnelse

Besøg på Det Systemiske Risikoråds hjemmeside

Når du besøger Det Systemiske Risikoråds hjemmeside, registrerer vi alene de sider, du tilgår, og hvilken browser du bruger. Vi registrerer ikke oplysninger om din IP-adresse og kan dermed ikke identificere dig.

Tilmelding til nyhedsservice

Når du tilmelder dig vores nyhedsservice, behandler vi oplysninger om din e-mailadresse.

Formålet er at sende dig nyheder fra Det Systemiske Risikoråd.

Behandling af de oplysninger, du afgiver til os, sker med dit samtykke via din tilmelding til vores nyhedsservice (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig nyhedsservicen via linket nederst i mailen.

Vi behandler dine personoplysninger, indtil du framelder dig nyhedsservicen, hvorefter vi sletter dem.

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig.

Modtagere

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Rådet med drift af virksomheden.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Vi overfører de oplysninger, du har angivet ved tilmelding til vores nyhedsservice, til vores databehandler, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, der er beliggende i USA.

EU Kommissionens standard kontraktbestemmelser for overførsler ud af EU anvendes som overførselsgrundlag. Du kan læse mere om, hvordan MailChimp behandler dine personoplysninger her.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i vores behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode os om informationer om vores behandling af dine oplysninger.

Du har også ret til at få berigtiget, slettet eller begrænset behandling af oplysninger, der viser sig at være urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov. Det fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 16, 17 og 18.

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 21 ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Vi vil i givet fald træffe afgørelse om, hvorvidt din indsigelse er berettiget. Hvis det er tilfældet, må vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Du har endvidere ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke og op til tidspunktet for tilbagetiltrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettigede til at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

Dataansvarlig

Det Systemiske Risikoråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Det Systemiske Risikoråd

Langelinie Allé 47

2100 København Ø

E-mail: mail@risikoraad.dk  

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

På e-mail: dpo@risikoraad.dk

Ved brev: Det Systemiske Risikoråd, att.: Databeskyttelsesrådgiver, Langelinie Allé 47, 2100 København Ø.

Hvem kan du klage til?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.