Arbejdsområder

Rådets arbejde omhandler overvågning af det finansielle system, henstillinger om politiktiltag samt evaluering af politiktiltag i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Læs mere om specifikke emner nedenfor.

Overvågning af systemiske risici

Overvågning af systemiske risici er en central del af Rådets arbejde. I Rådets overvågning analyseres den finansielle udvikling fra seks forskellige vinkler, fx kreditvækst og gearing, eksponeringskoncentrationer, løbetidstransformation og markedsillikviditet.

Kontracykliske kapitalbuffer

Rådet kan henstille om den kontracykliske kapitalbuffer. Kapitalbufferen skal opbygges i gode tider, så den kan frigives i dårlige tider. Det skal modvirke, at banker og realkreditinstitutter bliver tilbageholdende med at låne ud under kriser.

Systemisk buffer

Fra 2021 er det blevet muligt at fastsætte en særskilt systemisk buffer for de danske kreditinstitutter.Risici relateret til boligmarkedet

Boligmarkedet har stor betydning for det finansielle system, da boliglån udgør en stor del af kreditinstitutternes og husholdningernes samlede balancer. Rådet overvåger boligmarkedet og henstiller om politiktiltag efter behov. 

Anerkendelse af andre landes tiltag

Når Rådet henstiller om makroprudentielle tiltag, vurderer Rådet effekter på tværs af landegrænser af det pågældende tiltag og tager stilling til, om andre lande bør anmodes om at anerkende tiltaget.

Færøerne

Rådet kan komme med henstillinger om politiktiltag på Færøerne, ligesom det er tilfældet for Danmark. 

Grønland

Rådet kan komme med henstillinger om politiktiltag i Grønland, ligesom det er tilfældet for Danmark. 

Data

Data bag hovedindikatorer offentliggøres efter hvert møde i Det Systemiske Risikoråd. Læs mere om de specifikke dataudgivelser.