Data

Data bag hovedindikatorer offentliggøres efter hvert møde i Det Systemiske Risikoråd. Læs mere om de specifikke dataudgivelser nedenfor.

Data bag hovedindikatorerne, som Det Systemiske Risikoråd ser på i sin vurdering af den kontracykliske kapitalbuffersats, offentliggøres hvert kvartal efter Rådets møde for Danmark såvel som for Færøerne og Grønland. Hvert kvartal offentliggøres desuden et temperaturkort for opbygning af systemiske risici på boligmarkedet i Danmark.

Data

Danmark

Data bag hovedindikatorerne, som Rådet ser på i sin vurdering af den kontracykliske buffersats, udgives hvert kvartal efter Rådets møde. Udover hovedindikatorerne inddrager Rådet også anden information i sine overvejelser, herunder andre indikatorer og politiktiltag.


Data

Boligmarkedet i Danmark

Rådet anvender information fra en række forskellige datakilder i vurderingen af risici på boligmarkedet. For at danne et enkelt og visuelt overblik over flere risikofaktorer har Rådet udarbejdet et såkaldt temperaturkort. Det anvendes sammen med anden relevant information i Rådets vurdering af, hvorvidt tilstanden på boligmarkedet kræver iværksættelse af initiativer, der kan modvirke opbygning af risici.

Data

Færøerne og Grønland

Rådet overvåger opbygningen af systemiske risici på Færøerne og i Grønland og udgiver løbende datasæt over de vigtigste indikatorer. Til at vurdere niveauet for den kontracykliske kapitalbuffersats for Færøerne og Grønland tager Rådet udgangspunkt i sin generelle metode for at vurdere buffersatsen, hvor data så vidt muligt replikeres for Færøerne og Grønland.