• Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 18-12-2014
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit ottende møde. Rådet anbefaler, at satsen for den kontracykliske kapitalbuffer sættes til 0 pct. Rådet ser ikke tegn på..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 30-09-2014
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd (Rådet) har afholdt sit syvende møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, lånevilkår for husholdninger og andre relevante emne..

 • Lave renter og opbygning af systemiske risici

  Publiceret 30-09-2014
  Observationer

  Det Systemiske Risikoråd observerer, at en længere periode med lave renter, særligt i kombination med en konjunkturopgang, kan indebære en risiko for opbygning..

 • Henstilling om begrænsning af afdragsfrihed på realkreditlån

  Publiceret 30-09-2014
  Henstillinger

  Det Systemiske Risikoråd retter henstilling til regeringen om, at den sikrer, at der indføres en begrænsning på realkreditinstitutters afdragsfrie boliglån ved..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 20-06-2014
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, det analytiske grundlag for fastsættelsen af en kontracyklisk kapitalbuf..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 27-03-2014
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit femte møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold og andre relevante emner samt vurderede opfølgningen på Rådets..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 06-01-2014
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit fjerde møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, fulgte op på Rådets henstilling fra juni 2013 og diskuterede..

Søg