2014 - december

  • Møde i Det Systemiske Risikoråd

    Publiceret 18-12-2014
    Pressemeddelelser

    Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit ottende møde. Rådet anbefaler, at satsen for den kontracykliske kapitalbuffer sættes til 0 pct. Rådet ser ikke tegn på..

Søg