2014 - september

  • Møde i Det Systemiske Risikoråd

    Publiceret 30-09-2014
    Pressemeddelelser

    Det Systemiske Risikoråd (Rådet) har afholdt sit syvende møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, lånevilkår for husholdninger og andre relevante emne..

Søg