2017

 • Henstilling om aktivering af den kontracykliske kapitalbuffer

  Publiceret 20-12-2017
  Henstillinger

  Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til erhvervsministeren, at der fastsættes en kontracyklisk kapitalbuffersats i Danmark på 0,5 pct. af kreditinstitut..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 20-12-2017
  Pressemeddelelser

  Rådet vurderer, at risici i det finansielle system er under opbygning. Den kontracykliske kapitalbuffer bør være opbygget, inden der opstår stress i det finansi..

 • Revideret metode for den kontracykliske kapitalbuffer

  Publiceret 17-11-2017
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har revideret sin metode til vurdering af den kontracykliske kapitalbuffersats. Revisionen skal øge sandsynligheden for rettidig opbygn..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 26-09-2017
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 19. møde. Der er fortsat høj risiko for pludselige ændringer i opfattelsen af risici og dermed kraftige fald i aktivpri..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 21-06-2017
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 18. møde. Der er fortsat høj risiko for pludselige ændringer i opfattelsen af risici og dermed kraftige fald i aktivpri..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 30-03-2017
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 17. møde. Risikoen for pludselige ændringer i opfattelsen af risici og dermed kraftige fald i aktivpriserne er fortsat..

 • Henstilling om aktivering af den systemiske buffer på Færøerne

  Publiceret 30-03-2017
  Henstillinger

  Det Systemiske Risikoråd retter henstilling til erhvervsministeren om aktivering af en generel systemiske buffer på Færøerne.

 • Henstilling om begrænsning af risikable låntyper ved høj gældsætning

  Publiceret 30-03-2017
  Henstillinger

  Det Systemiske Risikoråd retter henstilling til regeringen om begrænsning af risikable låntyper ved høj gældsætning.

Søg