Risikorådet opfordrer danske institutter til at begrænse udbetalinger

18-12-2020

ESRB har 18. december 2020 udsendt en ny henstilling til relevante nationale myndigheder om at opfordre finansielle virksomheder til at begrænse udbyttebetalinger, aktietilbagekøb og variabel løn. Henstillingen gælder frem til 30. september 2021 mod tidligere ultimo 2020. Eventuelle udbetalinger bør ske med ekstrem forsigtighed og i overensstemmelse med tilsynsmyndighedernes retningslinjer.

Det Systemiske Risikoråd støtter ESRB's henstilling og opfordrer danske institutter til at begrænse udbetalinger, som udhuler kapitalgrundlaget.

Der er fortsat usikkerhed om omfanget af pandemiens negative effekter for bankerne på både mellemlangt og langt sigt. I takt med at finanspolitiske hjælpepakker udfases og tab i berørte brancher realiseres, kan bankerne opleve stigende tab og en forværring af kreditkvaliteten. Formålet med ESRB's henstilling [link] er derfor at sikre, at bankerne i den nuværende situation har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at absorbere eventuelle tab og opretholde kreditgivningen til økonomien.

Det Systemiske Risikoråd opfordrer derfor danske finansielle virksomheder til at begrænse udbyttebetalinger, aktietilbagekøb og tildeling af variabel løn frem til d. 30. september 2021.  Eventuelle beslutninger herom bør tages med ekstrem forsigtighed og i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer på området. 

Frigivelsen af den kontracykliske kapitalbuffer tidligere i år har givet institutterne ekstra udlånskapacitet. Frigivelsen skal ikke bruges til at udbetale udbytter eller købe egne aktier tilbage. Institutter, der måtte vælge at udbetale udbytter eller købe egne aktier tilbage, skal derfor sikre sig, at det ikke går ud over deres udlånskapacitet. Desuden bør institutterne i deres udbyttebeslutninger tage højde for, at den kontracykliske kapitalbuffer skal genopbygges i takt med, at udviklingen i økonomien normaliseres.

 

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Teis Hald Jensen, kommunikations- og presserådgiver, på tlf. +45 3363 6066.