Møde i Det Systemiske Risikoråd

08-04-2013

Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit første møde. På mødet drøftede Rådet den aktuelle situation og risici for den finansielle stabilitet.

Det Systemiske Risikoråd (Rådet) har i dag afholdt sit første møde. Rådets medlemmer er:

  • Lars Rohde, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank (formand)
  • Michael Dithmer, departementschef, Erhvervs- og Vækstministeriet
  • Sophus Garfiel, departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • David Hellemann, departementschef, Finansministeiret
  • Sigríður Benediktsdóttir, afdelingschef, Seðlabanki Íslands  (uafhængig ekspert)
  • Peter Schütze, tidligere direktør i Nordea Danmark (uafhængig ekspert)
  • Torben M. Andersen, professor, Aarhus Universitet (uafhængig ekspert)
  • Per Callesen, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank
  • Ulrik Nødgaard, direktør, Finanstilsynet
  • Karen Dortea Abelskov, kontorchef, Finanstilsynet.

Det Systemiske Risikoråds opgave er at forebygge og reducere systemiske finansielle risici. Rådet skal overvåge den finansielle sektor og skal identificere opbygning af systemiske finansielle risici. Rådet, der er rådgivende, vil kunne udtale sig om finansielle forhold, som kan lede til systemiske risici og derved true den finansielle stabilitet.

Hvis en sådan situation opstår, kan Rådet komme med observationer og advarsler om opbygning af systemiske finansielle risici og komme med henstillinger om initiativer, som kan bidrage til at reducere eller forebygge opbygningen af sådanne risici.

På dagens møde drøftede Rådet den aktuelle situation og risici for den finansielle stabilitet i Danmark. Rådet udarbejdede en indstilling om forretningsorden til erhvervs- og vækstministeren, som i henhold til lovgivningen skal fastsætte forretningsordenen for Rådet. Den endelige forretningsorden vil blive offentliggjort.

Henvendelse kan rettes til:

Julie Holm Simonsen, pressekoordinator

på telefon 33636022