Ændring af kriterier for SIFI-udpegning på Færøerne

04-03-2020

Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til regeringen, at der tilføjes en nedre grænse for, hvornår en bank på Færøerne udpeges som et systemisk vigtigt finansielt institut.

Systemisk vigtige finansielle institutter, SIFI'er, udpeges i dag på baggrund af forskellige indikatorer, der måler bankens størrelse i forhold til den færøske økonomi og banksektor. Da den færøske økonomi er lille, betyder det, at selv små banker kan blive udpeget som SIFI'er. Rådet anbefaler derfor, at indikatorerne suppleres med en nedre grænse for en banks balance på 3 mia. kr. Henstillingen kan læses her.

Indførelse af den nedre grænse vil aktuelt betyde, at der vil blive udpeget to SIFI'er på Færøerne i stedet for tre. I dag er tre ud af fire banker på Færøerne udpeget som SIFI'er. Med den nedre grænse vil den tredjestørste bank, Norðoya Sparikassi, ikke længere være SIFI, medmindre den vokser betydeligt mere end resten af banksektoren.

Kapitalbufferkrav på Færøerne

De øvrige kapitalbufferkrav er aktuelt passende. Det konkluderede Rådet på sit møde i december 2019 på baggrund af en analyse af kravene til de færøske banker, der er udarbejdet i samarbejde med Føroya Váðaráð, Færøernes Systemiske Risikoråd. Repræsentanter for det færøske risikoråd deltog i drøftelsen.

Det analytiske grundlag bag Rådets drøftelse er i dag offentliggjort på Rådets hjemmeside. Analysen kan læses her.

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Teis Hald Jensen, kommunikations- og presserådgiver, på tlf. +45 3363 6066.