Generel Systemisk Buffer på Færøerne

Formålet med den generelle systemiske buffer er at gøre bankerne mere modstandsdygtige over for store udsving i den færøske økonomi. Den færøske økonomi er lille og åben med en koncentreret erhvervsstruktur, der i høj grad afhænger af fiskeri og fiskeopdræt. Det gør økonomien sårbar over for negative økonomiske stød.

Det Systemiske Risikoråd finder, at den systemiske buffer for Færøerne kan adressere de strukturelle sårbarheder. Bufferen øger bankernes kapitalisering så de er bedre i stand til at modstå negative økonomiske stød. Det bidrager til at sikre finansiel stabilitet på Færøerne.

Det Systemiske Risikoråd henstillede i marts 2017 til erhvervsministeren, at der fastsættes en generel systemisk buffersats for eksponeringer på Færøerne på 1 pct. fra 1. januar 2018.

I april 2018 henstillede Det Systemiske Risikoråd til erhvervsministeren, at den generelle del af den systemiske buffersats for eksponeringer på Færøerne øges til 2 pct. fra 1. januar 2019 og til 3 pct. fra 1. januar 2020.

Aktuelle systemisk kapitalbuffersats på Færøerne

2 procent

Som reaktion på usikkerheden og udfordringerne forbundet med udbredelsen af covid-19 henstiller Rådet den 18. marts 2020 til erhvervsministeren, at den generelle systemiske buffer på Færøerne midlertidigt reduceres til 2 pct. 

Regeringen har den 19. marts 2020 fulgt henstillingen om at suspendere den seneste stigning af den systemiske buffer på Færøerne fra 2 pct. til 3. pct., der trådte i kraft den 1. januar 2020. Det vil ske med øjeblikkelig virkning.

Rådet har den 28. september 2020 besluttet, at det tidligst i 2021 vil henstille om at hæve den systemiske buffer på Færøerne til 3 pct. Desuden har Rådet besluttet at anvende en varsling på 12 måneder, fra det henstilles, at buffersatsen ændres, til ændringen træder i kraft.